Ειδίκευση Ιατρών στο Γερμανικό Νοσοκομείο St. Johannes στο Varel στον τομέα Παθολογία/Γενική Ιατρική

Ζητούνται άτομα για το Γερμανικό Νοσοκομείο St. Johannes στο Varel στον τομέα Παθολογία/Γενική Ιατρική

 

 

Πληροφορίες: St Johannes Hospital- Αγγελία