Δημοσίευση θέσεων Ιατρικών Λειτουργών ΟΚΥπΥ

Ο Οργανισμός Κρατικών Υπηρεσιών Υγείας (ΟΚΥπΥ) είναι ο μεγαλύτερος οργανισμός της Κύπρου, καθώς και ο μεγαλύτερος πάροχος υγείας της χώρας. Με συνολικά 9 νοσηλευτήρια, 38 κέντρα υγείας, τις υπηρεσίες Ψυχικής Υγείας και το Τμήμα Ασθενοφόρων εξυπηρετεί το μεγαλύτερο κομμάτι του πληθυσμού της Κύπρου καλύπτοντας το ευρύτερο φάσμα υπηρεσιών υγείας. Ο ΟΚΥπΥ ανακοινώνει ότι γίνονται δεκτές αιτήσεις για δύο (2) κενές θέσεις Ιατρικών Λειτουργών, για τα νοσηλευτήρια του Οργανισμού Κρατικών Υπηρεσιών Υγείας.

Πατήστε εδώ για περισσότερες λεπτομέρειες:  ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 2 ΚΕΝΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ

Ο ΟΚΥπΥ ανακοινώνει ότι γίνονται δεκτές αιτήσεις για επτά (7) κενές θέσεις Ιατρικών Λειτουργών, για τα νοσηλευτήρια του
Οργανισμού Κρατικών Υπηρεσιών Υγείας.

Πατήστε εδώ για περισσότερες λεπτομέρειες:  ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 7 ΚΕΝΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ