Δήμος Πατρέων-Κοινωνικός Οργανισμός: Ανακοίνωση για την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας έως δύο μήνες, για την αντιμετώπιση αναγκών του 5ου και 6ου θερινού ΚΔΑΠ