Δήμος Πατρέων-Κοινωνικός Οργανισμός: Ανακοίνωση για την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας έως δύο μήνες, για την αντιμετώπιση αναγκών του 5ου και 6ου θερινού ΚΔΑΠ

Προκήρυξη για πρόσληψη προσωπικού από ΚΔΑΠ Δήμου Πατρέων & αίτηση-υπεύθυνες δηλώσεις