Γ.Ν. Πατρών: Προκήρυξη θέσεων ειδικευμένων ιατρών κλάδου ΕΣΥ

Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων στην ηλεκτρονική διεύθυνση esydoctors.moh.gov.gr. αρχίζει στις 13/10/2022 ώρα 12.00 (μεσημέρι) και λήγει στις 20/10/2022 ώρα 24:00 (μεσάνυχτα).