Γ. Ν. Ξάνθης: Προκήρυξη θέσεων ειδικευμένων ιατρών κλάδου Ε.Σ.Υ.

Ζητούνται ιατροί κλάδου Ε.Σ.Υ. των παρακάτω ειδικοτήτων:

  • 1 θέση Διευθυντή, ειδικότητας Αναισθησιολογίας
  • 1 θέση Διευθυντή, ειδικότητας Εσωτερικής Παθολογίας
  • 1 θέση Επιμελητή Α, ειδικότητας Εσωτερικής Παθολογίας
  • 1 θέση Επιμελητή Β, ειδικότητας Εσωτερικής Παθολογίας
  • 1 θέση Επιμελητή Β, ειδικότητας Αναισθησιολογίας
  • 2 θέσεις Επιμελητή Β, ειδικότητας Χειρουργικής (για το τμήμα Επειγόντων Περιστατικών)

Δείτε παρακάτω την προκήρυξη: