Γ.Ν. – Κ.Υ. Καλύμνου «Το Βουβάλειο»: Προκήρυξη θέσεων ειδικευμένων ιατρών κλάδου Ε.Σ.Υ.

Ζητούνται ιατροί κλάδου Ε.Σ.Υ. για το Καρδιολογικό τμήμα του Νοσοκομείου.

Η υποψηφιότητα, συνοδευόμενη από τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, υποβάλλεται ηλεκτρονικά, μέσω της ηλεκτρονικής εφαρμογής του Υπουργείου Υγείας esydoctors.moh.gov.gr.

Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων στην ηλεκτρονική διεύθυνση esydoctors.moh.gov.gr αρχίζει στις 15/12/2023, ώρα 12:00 (μεσημέρι) και λήγει στις 10/01/2024, ώρα 15:00.

Δείτε παρακάτω την προκήρυξη: