Γ.Ν. – Κ.Υ. Ικαρίας: Προκήρυξη θέσεων κλάδου ιατρών Ε.Σ.Υ.

Ζητούνται ιατροί κλάδου Ε.Σ.Υ. Χειρουργικής & Ακτινολογίας.

Η Αίτηση – δήλωση υποψηφιότητας υποβάλλεται ηλεκτρονικά στην ηλεκτρονική διεύθυνση esydoctors.moh.gov.gr, με την χρήση των κωδικών εισαγωγής στο TAXISNET.

Στην ανωτέρω ηλεκτρονική διεύθυνση οι ενδιαφερόμενοι θα μπορούν να αναζητούν οδηγίες για τη συμπλήρωση της ηλεκτρονικής αίτησης.

Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων στην ηλεκτρονική διεύθυνση esydoctors.moh.gov.gr αρχίζει στις  15/12/2023 ώρα 12.00 (μεσημέρι) και λήγει στις 10/01/2024 ώρα 15.00.

Δείτε παρακάτω την προκήρυξη: