Κάντε κλικ στον παρακάτω σύνδεσμο:

Γενικό Νοσοκομείο Αττικής ΚΑΤ – Προκήρυξη θέσεων ειδικευμένων ιατρών κλάδου ΕΣΥ 703Α46906Π-ΧΡΣ

Η Αίτηση – Δήλωση με όλα τα δικαιολογητικά υποβάλλονται στη Γραμματεία (Πρωτόκολλο) του  Γ.Ν. Αττικής ΚΑΤ εις τριπλούν σε προθεσμία είκοσι (20) ημερών  από 06.07.2016 έως 25.07.2016.