Γενικό Νοσοκομείο Λιβαδειάς: Προκήρυξη θέσεων ΕΣΥ (Ορθή Επαναλάηψη16-03-2023)