Γενικό Νοσοκομείο-Κ.Υ. Λέρου: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για συνεργασία με έναν ιατρό ειδικότητας Νεφρολογίας με καθεστώς έκδοσης ΔΠΥ