Απόφαση Προκήρυξης Θέσεων Ιατρών ΕΣΥ του Γ.Ν. – Κ.Υ. Ικαρίας

Απόφαση Προκήρυξης Θέσεων Ιατρών ΕΣΥ του Γ.Ν. – Κ.Υ. Ικαρίας.

 

Για την Προκήρυξη: Προκήρυξη