Αναζήτηση ιατρών για μόνιμη συνεργασία

1) Η ιδιωτική ιατρική εταιρεία I-ASSIST με έδρα την Λευκάδα, αναζητά ιατρούς
(οποιασδήποτε ή άνευ ειδικότητας) για μόνιμη συνεργασία.
Παρέχεται διαμονή και ασφάλιση.
Αποστολή βιογραφικών: [email protected]
Τηλ. Πληροφοριών: 6947039924 (09:00 – 17:00)

 

2) Η ιδιωτική ιατρική εταιρεία IASSIS MEDICAL με έδρα την Ζάκυνθο, αναζητά ιατρούς
(οποιασδήποτε ή άνευ ειδικότητας) για μόνιμη συνεργασία.
Παρέχεται διαμονή και ασφάλιση.
Αποστολή βιογραφικών: [email protected]
Τηλ. Πληροφοριών: 6941553423 (09:00 – 17:00)