Αναζήτηση Ιατρού στην Κέρκυρα

Ιατρική εταιρεία με έδρα την κεντρική Κέρκυρα, προσφέρει θέση εργασίας για ιατρό άνευ ειδικότητας για τη σεζόν 2023.

Απαραίτητα Προσόντα :

· Άριστη γνώση Αγγλικής γλώσσας, επιθυμητή η γνώση δεύτερης ξένης γλώσσας

· Γνώσεις χειρισμού Η/Υ

· Απαραίτητη προϋπηρεσία σε τμήμα επειγόντων – Εκπλήρωση Αγροτικής Θητείας

· Μεταφορικό μέσο – δίπλωμα οδήγησης

· Επαγγελματική συμπεριφορά

· Υπευθυνότητα και αποτελεσματικότητα

Παροχές :

· Ανταγωνιστικές υψηλές αποδοχές

· Φιλικό περιβάλλον εργασίας

· Διαμονή

 

Αποστολή Βιογραφικών στο email : [email protected]