Αγγελία για Βιοπαθολόγο – Μικροβιολόγο στον Όμιλο Βιοιατρική – Χημείο Γιαννουκα (Κύπρος – Λεμεσός)

Το ΧΗΜΕΙΟ ΓΙΑΝΝΟΥΚΑ (εταιρεία μέλος του ομίλου ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ), ένα από τα μεγαλύτερα κλινικά εργαστήρια στην Κύπρο, με πολυετή παρουσία και σταθερά ανοδική πορεία,

αναζητά για μόνιμη συνεργασία στην Κύπρο: Ιατρό ΒΙΟΠΑΘΟΛΟΓΟ / ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΟ (για το Γερμανικό Ογκολογικό Κέντρο στη Λεμεσό).

Κύρια Καθήκοντα:
• Εποπτεία μικροβιολογικού εργαστηρίου
• Αξιολόγηση αποτελεσμάτων
• Επίβλεψη και επικύρωση απαντητικών
• Επικοινωνία με Ιατρούς
• Προτάσεις βελτιστοποίησης αναλύσεων & απαντητικών

Προσφέρονται:
• Ετήσιες ακαθάριστες απολαβές 90.000€ (περιλαμβάνει 13 Μισθούς) ήτοι περίπου
€6.000 (Καθαρά μηνιαία)
(Βάση του Άρθρου 8 (23Α) του περί φορολογίας του εισοδήματος νόμου στην Κύπρο, όσοι δεν ήταν
κάτοικοι της Κύπρου για περίοδο τουλάχιστον 10 συνεχόμενων ετών πριν από την έναρξη της
εργοδότησης τους, δικαιούνται φορολογική απαλλαγή 50% εάν ο μισθός τους υπερβαίνει το ποσό των
€ 55.000 για 17 έτη, ξεκινώντας από το φορολογικό έτος έναρξης εργοδότησης).
• Δυνατότητα εργασίας σε ένα από τα πλέον σύγχρονα εργαστήρια με πληθώρα
τεχνολόγων και σύγχρονα αναλυτικά μηχανήματα
• Άριστο Επαγγελματικό περιβάλλον εργασίας
• Κορυφαία τεχνολογική και γραμματειακή υποστήριξη
• Υποστήριξη διαδικασιών μετεγκατάστασης & εγγραφής σε επαγγελματικούς
συλλόγους στην Κύπρο (εφόσον απαιτείτε)

Ο υποψήφιος πρέπει να διαθέτει:
• Άδεια ασκήσεως επαγγέλματος Ιατρού Βιοπαθολόγου / Μικροβιολόγου
Τυχόν Σύμβαση με ΟΑΥ (ΓΕΣΥ) στην Κύπρο θα συνεκτιμηθεί
• Ιατρική Δεοντολογία
• Μεθοδικότητα, συνέπεια, μεγάλη προσοχή στη λεπτομέρεια
• Δυναμική και ευχάριστη προσωπικότητα, ανεπτυγμένη ικανότητα επικοινωνίας

Υποβολή βιογραφικών στο e-mail: [email protected] με υποχρεωτική αναφορά του (Κωδ. ΒΙΟΠ-2023.02).