ΦΕΚ 6110τ. Β.΄30-11-2022: Σύσταση Εθνικού Μητρώου Ασθενών με HIV λοίμωξη-Ηλεκτρονική συνταγογράφηση των αντιρετροϊκών φαρμάκων, των εργαστηριακών εξετάσεων ποσοτικού προσδιορισμού HIV-1 RNA και άλλων εξετάσεων παρακολούθησης της HIV λοίμωξης

Αριθμ. Γ.Π. οικ. 15392
Τροποποίηση της υπό στοιχεία Γ.Π. οικ. 68677/ 29.11.2022 απόφασης του Υπουργού Υγείας «Σύσταση Εθνικού Μητρώου Ασθενών με HIV λοίμωξη – Ηλεκτρονική συνταγογράφηση των αντιρετροϊκών φαρμάκων, των εργαστηριακών εξετάσεων ποσοτικού προσδιορισμού HIV-1 RNA και άλλων εξετάσεων παρακολούθησης της HIV λοίμωξης» (Β’ 6110), ως τροποποιήθηκε με την υπ’ αρ. Γ.Π. οικ. 4675/23.01.2023 απόφαση του Υπουργού Υγείας (Β’ 339) – Εκ νέου μετάθεση της ημερομηνίας έναρξης παραγωγικής λειτουργίας του Εθνικού Μητρώου Ασθενών με HIV λοίμωξη και της Ηλεκτρονική Συνταγογράφησης για την αντιμετώπιση της HIV λοίμωξης από την 15η.03.2023 για την 05η.04.2023.