ΦΕΚ 27/14-1-2015 τ.Β΄Αντικατάσταση της Α9γ/38800/98 (ΦΕΚ.1232 τ.Β΄) απόφασης “ως προς τον τρόπο, διαδικασία και οργάνωση εκπαίδευσης γιατρών προς απόκτηση ειδικότητας και καθιέρωση δικ/κων για ανάληψη υπηρεσίας γιατρών για ειδίκευση στα Νοσοκομεία”

Κάντε κλικ στον παρακάτω σύνδεσμο για να δείτε το ΦΕΚ:

ΦΕΚ 27/14-1-2015