ΦΕΚ 2059 τ.Β΄ 18/9/2015 – Επιτρεπόμενα όρια δαπανών του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. για τις προς αυτόν παρεχόμενες υπηρεσίες υγείας από τους συμβεβλημένους ιδιώτες παρόχους, ανά κατηγορία παρεχόμενης υπηρεσίας

Κάντε κλικ στον παρακάτω σύνδεσμο για να δείτε το ΦΕΚ:

ΦΕΚ 2059_18-9-2015 τ Β ΥΑ όρια δαπανών παροχών έως και το 2018