ΦΕΚ 116/23-1-2018 τ.Β΄ Καθορισμός κριτηρίων επιλογής και διαδικασίας υποβολής υποψηφιοτήτων, αξιολόγησης και επιλογή για θέσεις κλάδου ιατρών και οδοντιάτρων ΕΣΥ& ΦΕΚ 548/21-2-2018 τ.Β΄ (τροποποίηση)

Πατήστε στον παρακάτω σύνδεσμο για να δείτε τα ΦΕΚ:

ΦΕΚ 116_τΒ 23-1-2018 Απόφαση καθορισμού κριτηρίων επιλογής ιατρών ΕΣΥ

ΦΕΚ 548_τΒ 21-2-2018 Τροποποίηση απόφασης κριτηρίων επιλογής ιατρών ΕΣΥ