Φ.Ε.Κ. με τις αλλαγές στην τιμολόγηση και την αποζημίωση φαρμάκων, καθώς και την ένταξη στη θετική λίστα

Φ.Ε.Κ. με τις αλλαγές στην τιμολόγηση και την αποζημίωση φαρμάκων, καθώς και την ένταξη στη θετική λίστα