ΦΕΚ 986/22-3-2020 τ Β΄ Επιβολή του μέτρου του προσωρινού περιορισμού της κυκλοφορίας των πολιτών προς αντιμετώπιση του κινδύνου διασποράς του κορωνοϊου COVID-19 (& Συμπληρωματικό ΦΕΚ 1040/26-3-2020 τΒ)

ΦΕΚ 986/22-3-2020 τ Β Επιβολή του μέτρου του προσωρινού περιορισμού της κυκλοφορίας των πολιτών προς αντιμετώπιση του κινδύνου διασποράς του κορωνοϊου COVID-19

Δείτε το ΦΕΚ:

ΦΕΚ 986_22-3-2020 τ Β Επιβολή του μέτρου του προσωρινού περιορισμού της κυκλοφορίας των πολιτών

ΦΕΚ 1040_26-3-2020 τΒ΄ Συμπλήρωση ΚΥΑ Επιβολής περιορισμών κυκλοφορίας τΒ986