ΦΕΚ 928/18-3-2020 τ.Β΄ Επέκταση της διευκόλυνσης ειδικής άδειας σε άλλες ομάδες ευπαθείς αυξημένου κινδύνου για σοβαρή λοίμωξη COVID-19

Δείτε το ΦΕΚ: