ΦΕΚ 84/13-4-2020 τΑ΄ ΠΝΠ “Μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεχιζόμενων συνεπειών της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και άλλες κατεπείγουσες διατάξεις”

ΦΕΚ 84/13-4-2020 τΑ΄ ΠΝΠ “Μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεχιζόμενων συνεπειών της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και άλλες κατεπείγουσες διατάξεις”

Ενδεικτικά:

Άρθρο ένατο Παράταση δωρεάν φαρμακευτικής περίθαλψης ανασφάλιστων
Άρθρο δέκατο τέταρτο Απασχόληση ιδιωτών ιατρών σε δημόσια νοσοκομεία για την αντιμετώπιση έκτακτων αναγκών
Άρθρο δέκατο πέμπτο Μετακίνηση προσωπικού των TOMΥ
Άρθρο δέκατο έκτο Κατ΄ οίκον ή εξ αποστάσεως παροχή ιατρικών υπηρεσιών των συμβεβλημένων ιατρών του ΕΟΠΥΥ και οικογενειακών ιατρών της ΠΦΥ προς ασθενείς με κορωνοιό COVID 19
Άρθρο δέκατο έβδομο Κατ΄ οίκον ή εξ αποστάσεως παροχή ιατρικών υπηρεσιών των ιατρών των μονάδων ΠΦΥ προς ασθενείς με κορωνοϊό COVID-19
Άρθρο δέκατο όγδοο Ρυθμίσεις για τη διαδικασία έκδοσης άυλων συνταγών
Άρθρο δέκατο ένατο Παροχή υπηρεσιών υγείας σε ασθενείς με κορωνοϊό COVID-19 μέσω ψηφιακών υποδομών
Άρθρο εικοστό Σύστημα Ηλεκτρονικής Προέγκρισης (Σ.Η.Π.)

Δείτε το ΦΕΚ: