ΦΕΚ 7005-31.12.2022 τ.β΄ “Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19″ έως 30.1.2023