ΦΕΚ 68/20-3-2020 τ.Α΄ ΠΝΠ Κατεπείγοντα μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεπειών του κινδύνου διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, τη στήριξη της κοινωνίας και της επιχειρηματικότητας και τη διασφάλιση της ομαλής λειτουργίας της αγοράς και της δημόσιας διοίκησης

ΦΕΚ 68/20-3-2020 τ.Α΄ ΠΝΠ “Κατεπείγοντα μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεπειών του κινδύνου διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, τη στήριξη της κοινωνίας και της επιχειρηματικότητας και τη διασφάλιση της ομαλής λειτουργίας της αγοράς και της δημόσιας διοίκησης”.

Ενδεικτικά:

Άρθρο δέκατο τρίτο: Διατάξεις για την άσκηση καθηκόντων ιατρού εργασίας σε επιχειρήσεις

Άρθρο τριακοστό έκτο: Άυλη λειτουργία συστήματος ηλεκτρονικής συνταγογράφησης φαρμάκων

Άρθρο τεσσαρακοστό έκτο: Πρόσληψη ιατρικού προσωπικού άνευ ειδικότητας

Άρθρο τεσσαρακοστό όγδοο: Παράταση συμβάσεων εξειδικευόμενων ιατρών λοιμωξιολογία – Μετακίνηση επικουρικού προσωπικού

Άρθρο τεσσαρακοστό ένατο Διαδικασία επανέκδοσης συνταγών στο Σύστημα Ηλεκτρονικής Συνταγογράφησης

Άρθρο πεντηκοστό τρίτο Διαδικασία επανέκδοσης γνωματεύσεων στο πληροφορικό σύστημα υποβολής δαπανών του ΕΟΠΥΥ e-dapy

Άρθρο πεντηκοστό έκτο: Διαδικασία αντιμετώπισης αδυναμίας διενέργειας της διαδικασίας εκκαθάρισης, ενταλματοποίησης ή πληρωμής των ιδιωτών παρόχων

Άρθρο πεντηκοστό έβδομο Παράταση προθεσμιών Ε.Κ.Π.Υ. (και παραπεμπτικών διαγνωστικών εξετάσεων)

 

Κατεπείγοντα μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεπειών του κινδύνου διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, τη στήριξη της κοινωνίας και της επιχειρηματικότητας και τη διασφάλιση της ομαλής λειτουργίας της αγοράς και της δημόσιας διοίκησης.