ΦΕΚ 6682/27-11-2023 τ.β’ Μείωση του χρόνου αναγνώρισης Νοσοκομείου ως κατάλληλου κέντρου εκπαίδευσης ειδικευόμενων ιατρών για την ειδικότητα της Καρδιολογίας.