ΦΕΚ 6481/17-12-2022 τΒ΄ Εκπαίδευση στην Ιατρική Ειδικότητα της Μαιευτικής Γυναικολογίας.

Δείτε το ΦΕΚ: