ΦΕΚ 63/5-4-2015 τ.Β΄: (άρθρα 27, 28, 29)- Παράταση θητείας επικουρικών ιατρών, νομιμοποίηση δαπανών νοσοκομείων, συμψηφισμός οφειλών προς τον ΕΟΠΥΥ

Πατήστε στον παρακάτω σύνδεσμο:

Ν. 4532_18 (άρθρα 27, 28, 29)-  ΦΕΚ 63_5-4-2018