ΦΕΚ 6287/1-11-2023 τΒ΄ Διαδικασία τοποθέτησης ειδικευμένων ιατρών για εξειδίκευση στην Επεμβατική Καρδιολογία

Διαδικασία τοποθέτησης ειδικευμένων ιατρών για εξειδίκευση στην Επεμβατική Καρδιολογία

Δείτε το ΦΕΚ: