ΦΕΚ 6282/29-12-2021 τ.Β΄ Ενιαίος πίνακας προσδιορισμού ποσοστού αναπηρίας ΚΕΠΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. 80100/101202
Ενιαίος Πίνακας Προσδιορισμού Ποσοστού Αναπηρίας (Ε.Π.Π.Π.Α.).