ΦΕΚ 5825/14-12-2021 τ.Β΄  Εμβολιασμός ευάλωτων προσώπων και υποχρέωση εμβολιασμού Φαρμακείων ΕΟΠΥΥ

Δείτε το ΦΕΚ

1 Ειδικότερα θέματα εφαρμογής της διαδικασίας εμβολιασμού ευάλωτων προσώπων κατά του κορωνοϊού COVID-19 από Φορείς της Κοινωνίας των Πολιτών και Δημοτικά Ιατρεία.
2 Τροποποίηση του άρθρου 1 της υπό στοιχεία Δ1α/Γ.Π.οικ.52796/27.8.2021 «Παρακολούθηση και τρόπος ελέγχου της συμμόρφωσης με την υποχρέωση εμβολιασμού κατά του κορωνοϊού COVID-19» (Β’ 3959).