ΦΕΚ 5690/7-12-2021 τ. Β΄: Αναγνώριση του Ρευματολογικού Τμήματος του Γ.Ν. Πατρών «Ο ΑΓΙΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ» ως κατάλληλου για την χορήγηση ειδίκευσης δύο (2) ετών σε ιατρούς για την ειδικότητα της Ρευματολογίας.