ΦΕΚ 5397/19-11-2021 τ. Β΄ – Τροποποίηση ΦΕΚ για ρυθμίσεις μητρώου COVID19-Διαδικασία αποχαρακτηρισμού κρούσματος COVID-19 στο Εθνικό Μητρώο Ασθενών από τον κορωνοϊό COVID-19.