ΦΕΚ 5387/7-12-2020 τΒ Καθορισμός ανώτατων ορίων τιμών πώλησης αγαθών και παροχής υπηρεσιών (Μοριακά τεστ PCR και RAPID tests)

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. 130022
Καθορισμός ανώτατων ορίων τιμών πώλησης αγαθών και παροχής υπηρεσιών, λόγω της κατάστασης εκτάκτου ανάγκης που προκάλεσε η πανδημία του κορωνοϊού COVID-19.

Δείτε το ΦΕΚ