ΦΕΚ 5117/4-11-2021 τΒ΄ Διαδικασία αποζημίωσης εμβολιασμών

Ορισμός αμοιβής των ιατρών για τη συμμετοχή τους στη διαδικασία ενημέρωσης και προγραμματισμού ημερομηνίας εμβολιασμού.
Ρύθμιση επιμέρους λεπτομερειών που αφορούν στη διαδικασία αποζημίωσης των διενεργησάντων εμβολιασμών και διαδικασίας καταβολής
της αποζημίωσης.