ΦΕΚ 4983/11.11.2020 ΤΒ’ Κατανομή θέσεων εξειδικευόμενων ιατρών, για εξειδίκευση στις ΜΕΘ της χώρας

Δείτε το ΦΕΚ