ΦΕΚ 4829/02-11-2020 τΒ Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19

Αριθμ. Δ1α/Γ.Π.οικ. 69863

Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19.

Άρθρο 1 Επίπεδα προληπτικών μέτρων προστασίας της δημόσιας υγείας

Δείτε το ΦΕΚ

(Ισχύει έως 30/11/2020)


ΦΕΚ 4831/2-11-2020 τΒ Έκτακτα μέτρα στις ΠΕ Θεσσαλονίκης και Σερρών προς αντιμετώπιση της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19.

Αριθμ. Δ1α/Γ.Π.οικ. 69919
Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας στις Περιφερειακές Ενότητες Θεσσαλονίκης και Σερρών προς αντιμετώπιση της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19.

Οι διατάξεις της παρούσας ισχύουν στις Περιφερειακές Ενότητες Θεσσαλονίκης και Σερρών της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, κατά το χρονικό διάστημα από την Τρίτη, 3 Νοεμβρίου 2020 και ώρα 06:00 έως και την Τρίτη, 17 Νοεμβρίου 2020 και ώρα 05:59.