ΦΕΚ 5381-08/09/2023-τ.β’ Παράταση ισχύος της  ΚΥΑ περί έκτακτων μέτρων προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID- έως 25 Σεπτεμβρίου 2023 και ώρα 06:00.

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Παράταση ισχύος της υπ’ αρ. 39873/21.7.2023 (Β’ 4698) κοινής υπουργικής απόφασης περί έκτακτων μέτρων προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 έως και τη Δευτέρα 25 Σεπτεμβρίου 2023 και ώρα 06:00.

_____________________________________________________________________________________________________________________

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Παράταση ισχύος της υπό στοιχεία Δ1α/ΓΠ.οικ. 24991/28.4.2023 (Β’ 2883) ΚΥΑ περί έκτακτων μέτρων προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID- έως Δευτέρα 11 Σεπτεμβρίου 2023 και ώρα 6:00

_____________________________________________________________________________________________________________________

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. 39873
Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας σε δομές υγείας και κλειστές δομές κοινωνικής φροντίδας από τη Δευτέρα, 24 Ιουλίου 2023 και ώρα 06:00 έως και τη Δευτέρα, 28 Αυγούστου 2023 και ώρα 06:00.