ΦΕΚ 465/2-3-2023 τ. Β΄: Καθορισμός όρων και διαδικασίας έγκρισης διενέργειας εμβολιασμών και μαζικών προληπτικών ιατρικών πράξεων σε μετακινούμενους πληθυσμούς και ευπαθείς ομάδες