ΦΕΚ 4484/11-10-2020 Τβ’ Κανόνες τήρησης αποστάσεων και άλλα μέτρα προστασίας προς περιορισμό διασποράς κορωνοϊου COVID -19 έως 25/10/2020 & τροποποιήσεις ΦΕΚ 4566/15-11-2020 τβ και ΦΕΚ 4681/22-10-2020 Τβ

Ενδεικτικά σημεία:

Νοσοκομεία, ιατρεία και διαγνωστικά κέντρα Σελ: 48689

Άρθρο 2 Υποχρεωτική χρήση μάσκας και εξαιρέσεις

ΦΕΚ 4484-11.10.2020 Τεύχος Β’ Άρθρο 1 Επίπεδα προληπτικών μέτρων προστασίας

 

Δείτε ολόκληρο το ΦΕΚ (ορθό)

Δείτε το ΦΕΚ 4566/15.10.2020 Τβ’ Τροποποίηση της KYA Κανόνες τήρησης αποστάσεων προς περιορισμό COVID19 ΦΕΚ 4484/2020τΒ

ΦΕΚ 4681/22-10-2020 Τβ΄ Τροποποίηση της KYA Κανόνες τήρησης αποστάσεων προς περιορισμό COVID19 ΦΕΚ 4484/2020τΒ

ισχύει από τις 23 Οκτωβρίου 2020 έως τις 6 Νοεμβρίου 2020