ΦΕΚ (4181/9-9-2021 τΒ) Αντικατάσταση Απόφασης για ανώτατη τιμή PCR και RAPID tests

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. 98491
Αντικατάσταση της υπ’ αρ. 130022/07-12-2020 απόφασης του Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων (Β’ 5387) περί καθορισμού ανώτατων ορίων τιμών πώλησης αγαθών και παροχής υπηρεσιών, λόγω της κατάστασης εκτάκτου ανάγκης που προκάλεσε η πανδημία του κορωνοϊού COVID-19.