ΦΕΚ 4126-24.9.2020 Τεύχος Β’: Υλοποίηση μέτρων αποφυγής και περιορισμού της διάδοσης του κορωνοϊού