ΦΕΚ 4047/2-9-2021 Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας στην Π.Ε. Αχαΐας της ΠΔΕ, κατά COVID-19 παράταση έως 17/9/2021 ώρα 6 πμ

Παράταση ισχύος της υπό στοιχεία Δ1α/Γ.Π.οικ. 53660/2.9.2021 κοινής υπουργικής απόφασης «Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας στην Περιφερειακή Ενότητα Αχαΐας της Περιφέ
ρειας Δυτικής Ελλάδας, προς αντιμετώπιση της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19» (Β’ 4047).

 

Αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 53660
Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας στην Περιφερειακή Ενότητα Αχαΐας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, προς αντιμετώπιση της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 από την Παρασκευή, 3 Σεπτεμβρίου 2021 και ώρα 06:00 έως και την Παρασκευή, 10 Σεπτεμβρίου 2021 και ώρα 06:00.