ΦΕΚ 3998/22-6-2023 τΒ΄ Δυνατότητα υποβολής αίτησης ένταξης στις 120 δόσεις CLAWBACK 2020

Τροποποίηση της υπό στοιχεία Β2β/οικ.72308/2021 υπουργικής απόφασης: Ρύθμιση οφειλών παρόχων κατ’ εξουσιοδότηση του άρθρου 10 του ν. 4647/ 2019» (Β’ 5436).
ΦΕΚ 3998/22-6-2023 τΒ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΣΤΙΣ 120 ΔΟΣΕΙΣ CLAWBACK 2020