ΦΕΚ 3963/30-8-2021 Κοστολόγηση ιατρικών πράξεων οφθαλμολογίας σε αυτοτελείς Μονάδες Ημερήσιας Νοσηλείας (ΜΗΝ)

ΦΕΚ 3963/30.8.2021 τΒ΄ Κοστολόγηση ιατρικών πράξεων οφθαλμολογίας σε αυτοτελείς Μονάδες Ημερήσιας Νοσηλείας (Μ.Η.Ν.)