ΦΕΚ 396-3.2.2022 τ. Β΄ – Ρύθμιση της διαδικασίας υποβολής αίτησης και χορήγησης Αντιϊκών Φαρμάκων σε ασθενείς με λοίμωξη COVID-19