ΦΕΚ 3794/13-8-2021 τΒ Διαδικασία και λόγοι απαλλαγής από την υποχρεωτικότητα του εμβολιασμού

Αριθμ. Δ1α/Γ.Π.οικ. 50933
Διαδικασία και λόγοι απαλλαγής από την υποχρεωτικότητα του εμβολιασμού.