ΦΕΚ 3794/13-8-2021 τΒ Διαδικασία και λόγοι απαλλαγής από την υποχρεωτικότητα του εμβολιασμού & Τροποποίηση

Αριθμ. Δ1α/Γ.Π.οικ. 50933
Διαδικασία και λόγοι απαλλαγής από την υποχρεωτικότητα του εμβολιασμού.

 

Τροποποίηση της υπό στοιχεία Δ1α/Γ.Π.οικ.50933/13.8.2021 υπουργικής απόφασης «Διαδικασία και λόγοι απαλλαγής από την υποχρεωτικότητα του εμβολιασμού (Β’ 3794)»