ΦΕΚ 372 τ.Β΄18.02.2016 – για συμμετοχή ασφαλισμένου 15% στο κρατικό τιμολόγιο

Δείτε το ΦΕΚ: FEK 372_18-2-2016 b