ΦΕΚ 3652/12.7.2022 τΒ΄ Παράταση της μη υποχρεώσης θεώρησης των γνωματεύσεων του ΕΚΠΥ του ΕΟΠΥΥ από ελεγκτή ιατρό

Δείτε το ΦΕΚ