ΦΕΚ 3520/25-8-2020 τΒ΄ Προσδιορισμός της διαδικασίας εκκαθάρισης και εξόφλησης από τον e-ΕΦΚΑ ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων του κλάδου υγείας των τέως Φ.Κ.Α. που εντάχθηκαν στον ΕΟΠΥΥ

Δείτε το ΦΕΚ: